-50% visiem KEEN apaviem ar atlaides kodu: KEEN50
TEVA DIENAS! -40% atlaide visām TEVA precēm ar kodu: TEVA
ECOALF par visu -25%!
Radās jautājumi?+37163898865

Internetveikala noteikumi (derīgs līdz 2023. gada 24. maijam)

I. Vispārīgie noteikumi

 1. Open24 tiešsaistes veikala (turpmāk saukta „Veikals”) noteikumi (turpmāk saukti „Noteikumi”) ir attiecināmi uz Klientiem, kas veic pasūtījumus Open24 Veikalā;
 2. Open24 ir tiesīgs mainīt Veikala Noteikumus. Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī (norādīti pasūtījumā), ir attiecināmi uz Klientiem, kas iepērkas Veikalā;
 3. Klienti nedrīkst veikt pasūtījumu Open24, ja tie nav iepazinušies ar Veikala Noteikumiem. Jebkurā gadījumā tiek uzskatīts, ka Klienti ir iepazinušies ar Noteikumiem un tiem piekrīt, ja tie apstiprina piekrišanu Noteikumiem pirms produktu pasūtīšanas, noklikšķinot uz opciju „ES PIEKRĪTU”. Ja Klients visiem Noteikumiem vai kādai to daļai piekrīt tikai daļēji vai nepiekrīt vispār, Klients nevar veikt pasūtījumu elektroniski Open24 – pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies ar visiem Veikala Noteikumiem un sniedz tiem beznosacījumu piekrišanu;
 4. Open24 tiek atbrīvots no jebkuras atbildības par zaudējumiem, kas rodas, Klientiem neiepazīstoties ar Veikala Noteikumiem, neatkarīgi no tiem sniegtajiem ieteikumiem un to pienākumiem, lai arī tiem bija šāda iespēja.

II. Privātuma atruna

 1. Ja Klients vēlas saņemt Open24 informatīvos paziņojumus, tas var izvēlēties šādus paziņojumus saņemt;
 2. Sīkfails – mazs datu segments, kas tiek nosūtīts no mājaslapas un uzglabāts lietotāja tīmekļa pārlūkā, kamēr lietotājs pārlūko tīmekli. Katru reizi, kad lietotājs ielādē mājaslapu, pārlūks nosūta sīkfailu atpakaļ uz serveri, ziņojot par lietotāja iepriekš veiktajām darbībām. Sīkfaili palīdz Jums atsākt darbu vietā, kur Jūs to iepriekšējā reizē pārtraucāt, saglabā atmiņā Jūsu reģistrēto autorizācijas informāciju, tēmas izvēli, preferences, kā arī palīdz mums piedāvāt Jums saturu, kas Jums varētu interesēt. Sīkfaili mums ļauj:
 • nodrošināt atbilstošu funkcionalitāti visā mājaslapas pārlūkošanas laikā,
 • nodrošināt pilnvērtīgu iepirkumu groza funkcionalitāti,
 • atgādināt Jums par produktiem, kas Jums ir patikuši,
 • apkopot mūsu mājaslapas pārlūkošanas vēsturi.

Lai iegūtu informāciju par visu saglabāto sīkfailu dzēšanu no Jūsu datora, izlasiet sava tīmekļa pārlūka instrukcijas, kas ir atrodamas pārlūka Izvēlnē, Palīdzības (Help) sadaļā.

Ievērībai: bez sīkfailu lietošanas mūsu mājaslapa nevarēs pilnvērtīgi funkcionēt.

 1. Pasūtot produktus, tiek sniegti šādi produktu piegādei nepieciešamie Klienta personas dati: vārds, uzvārds, produktu piegādes adrese, tālruņa numurs, cita attiecībā uz piegādi nepieciešamā informācija. Open24 apstiprina, ka šie dati tiks izmantoti vienīgi produktu pasūtīšanas un piegādes mērķiem. Open24 apņemas neizpaust šo informāciju trešajām pusēm, izņemot Open24 partnerus, kas sniedz ar produktu piegādi saistītus un citus pakalpojumus attiecībā uz Klientu pasūtījumu iesniegšanu vai izpildi. Jebkuri citi izņēmumi saistībā ar Klientu personīgās informācijas izpaušanu trešajām pusēm jebkurā gadījumā tiek saskaņoti ar Klientiem. Jebkuros citos gadījumos jebkuri Klientu personas dati trešajām pusēm izpaužami vienīgi tad, ja to nosaka attiecīgie Latvijas Republikas tiesību akti;
 2. Reģistrējoties Open24 un pasūtot produktus, Klients apņemas uzglabāt savu ar pieteikšanos saistīto informāciju un to nevienam neizpaust. Turklāt Klients apstiprina, ka tas ir pilngadīga persona un ka tas ir tiesīgs pasūtīt produktus no Open24 Veikala. Ja Klients ir izpaudis kādai citai personai savu ar pieteikšanos saistīto informāciju, Open24 tiek atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar iepriekšminēto;
 3. Klienti, iepazīstoties ar Noteikumiem, apstiprina, ka tiem ir zināms par sīkdatņu (no tīmekļa servera nosūtīto datņu) esamību to datoros, apmeklējot Open24 Veikala vietni;
 4. Open24 apstiprina, ka tas pastāvīgi cenšas izmantot modernākās tehnoloģijas Klientu personas datu aizsardzībai.

III. Pasūtījumu veikšanas kārtība un noteikumi

 1. Klienti, kas apmeklē Veikala tīmekļa vietni, izvēlas tiem vēlamos produktus. Iepirkumu ratiņi tiek piepildīti, balstoties uz to izvēli;
 2. Pēc iepirkumu ratiņu piepildīšanas Klienti ievada šādu izvēlēto produktu piegādei nepieciešamo informāciju: vārdu, uzvārdu, produktu piegādes adresi, tālruņa numuru un papildu informāciju, kas var būt svarīga, piegādājot pasūtītos produktus. Open24 apstiprina, ka Klientu sniegtie dati tiks izmantoti vienīgi produktu pārdošanas un piegādes mērķiem, neietekmējot personas datu aizsardzības prasības, kas noteiktas attiecīgajos Latvijas Republikas tiesību aktos;
 3. Pēc tam Klienti izvēlas vienu no Open24 Veikalā pieejamajiem maksājuma veidiem (vairāk informācijas skatīt Noteikumu IV punktā). Klienti no Open24 piedāvātajām iespējām var izvēlēties arī piegādes laiku, kas norādīts stundu intervālos. Klientiem arī jāapstiprina, ka tie apņemas atrasties norādītajā adresē izvēlētajā vai noteiktajā laikā;
 4. Visi Klientu sniegtie dati tiek norādīti pēdējā logā. Pirms datu apstiprināšanas Klienti pārliecinās par to, ka dati ir pareizi un atbilst to vēlmēm. Klienti var labot kļūdainos datus, pirms pasūtījums tiek nosūtīts Open24. Klienti produktu piegādei nepieciešamos personas datus var labot arī pēc pasūtījuma veikšanas. Klienti nevar apstiprināt pasūtījumu līdz brīdim, kad tie ir norādījuši, ka tie ir iepazinušies ar Open24 noteikumiem un tiem piekrīt. Ja Klients pirms produktu izvēles nav iepazinies ar Veikala Noteikumiem, viņš ar tiem iepazīstas pirms pasūtījuma un tajā norādīto datu apstiprināšanas;
 5. Tiklīdz Klients apstiprina pasūtījumu, tas tiek nosūtīts Open 24. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, sākot no brīža, kad Open 24 to ir saņēmis. Tajā pašā laikā tas tiek uzskatīts par līgumu starp Klientu un Open 24. Tomēr šis līgums uzskatāms par spēkā esošu vienīgi no brīža, kad Open 24 no Klienta norādītās bankas ir saņēmis apstiprinājumu (kad maksājums ir ticis veikts ar tiešsaistes bankas transakciju) par izvēlēto preču apmaksu. Ja maksājums tiek veikts ar bankas pārskaitījumu, līgums tiek uzskatīts par spēkā esošu, tiklīdz tiek saņemts Klienta maksājums. Ja maksājums tiek veikts skaidrā naudā piegādes brīdī vai ar norēķinu karti sūtījumu terminālī, līgums uzskatāms par spēkā esošu no brīža, kad Klients apstiprina pasūtījumu Open 24 veikalā.
 1. Pēc tam, kad Klients ir veicis pasūtījumu, Open24 automātiski nosūta Klientam e-pastu, kurā norādīts pasūtītais produkts un Klienta norādītie dati;
 2. Pēc tam, kad Open24 ir saņēmis paziņojumu no bankas par to, ka Klients ir iesniedzis maksājuma uzdevumu produktu iegādei no Veikala, Klientam tiks nosūtīts paziņojums uz norādīto e-pasta adresi. Brīdis, kad no bankas tiek saņemts paziņojums, tiek uzskatīts par brīdi, kad tiek uzsākta starp Klientu un Open24 noslēgtā līguma izpilde;
 3. Klienta pasūtījums tiek uzglabāts Open24 datu bāzē saskaņā ar noteikumiem par šādu datu uzglabāšanas laiku, kas noteikti Latvijas Republikas spēkā esošajos tiesību aktos;
 4. Jebkurā gadījumā, veicot pasūtījumu, tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies ar visiem Veikala Noteikumiem, kā arī ar pārējiem pasūtījumā norādītajiem noteikumiem, un sniedz beznosacījuma piekrišanu attiecībā uz iepriekšminēto.
 5. Līgums tiek sagatavots un īstenots attiecīgās valsts oficiālajā valodā.

IV. Garantija un produktu cenas

 1. Katra produkta īpašības ir norādītas blakus katram attiecīgajam Veikalā esošajam produktam;
 2. Open24 apgalvo, savukārt Klients apstiprina, ka Klients apzinās to, ka Veikalā piedāvāto produktu krāsa, forma vai citi parametri var neatbilst produktu patiesajam izmēram, formai un krāsai izmantotā monitora specifisko īpašību dēļ;
 3. Klients piekrīt tam, ka, veicot pasūtījumu Veikalā ar elektronisku līdzekļu starpniecību, tas apņemas maksāt pasūtījumā norādīto cenu;
 4. Preces veikalā un pasūtījumā ir norādītas attiecīgās valsts oficiālajā valūtā ar PVN.
 5. Open24 pārdod produktus, kas atbilst pasūtījumā norādītajiem noteikumiem. Ja Klientam nodotie produkti neatbilst noteiktiem pasūtījumā norādītiem noteikumiem, Klients apņemas nekavējoties par to informēt Open24 pa tālruni, savukārt Open24 apņemas nekavējoties novērst esošos defektus, ja tie radušies Open24 vai tā vārdā darbojošos trešo pušu dēļ. Ja Open24 nenovērš defektus attiecīgajā, ar Klientu saskaņotajā laika posmā, Klients ir tiesīgs aizstāvēt savas tiesības atbilstoši Latvijas Republikas Civillikumā noteiktajai kārtībai;
 6. Open24 pienākumi attiecībā uz produktiem:

6.1. ja attiecībā uz kādiem noteiktiem produktiem ir paredzēts noteikts uzglabāšanas laiks, Open24 apņemas pārdot Klientam šos produktus tā, lai Klientam būtu reāla iespēja šos produktus izmantot, pirms beidzas noteiktais uzglabāšanas laiks;

6.2. Open24 apņemas nodot Klientam tādus produktus, kam ir atbilstoša kvalitāte un kas atbilst pasūtījumā noteiktajām prasībām;

6.3. Open24 apņemas nodot Klientam pasūtījumā norādīto produktu daudzumu. Open24 neuzņemas atbildību gadījumos, kad nodoto produktu daudzums nav atbilstošs tādēļ, ka Klients Open24 iesniegtajā pasūtījumā ir norādījis neprecīzus datus;

6.4. Open24 jebkurā gadījumā nodrošina Klientam tādu produktu klāstu, kas atbilst pasūtījumā norādītajiem kritērijiem;

6.5. ja attiecīgajā pasūtījumā ir norādīts noteikts vienību kopums, Open24 apņemas nodrošināt visas attiecīgajā kopumā ietilpstošās vienības;

6.6. produkti tiek piegādāti iepakojumā, ņemot vērā to īpašības, tā, lai nodrošinātu to, ka produkti ir piemēroti to paredzētajai izmantošanai.

V. Samaksas noteikumi un kārtība

 1. Klients maksā Open 24 veikalam par pasūtījumu, izmantojot vienu no šīm iespējām: bankas pārskaitījums, tiešsaistes bankas transakcija, kredītkarte vai skaidra nauda. Uzņēmums patur tiesības mainīt maksājuma veidus vai arī ierobežot iespēju norēķināties ar kādiem no piedāvātajiem veidiem.
 2. Izvēloties kādu no tiešsaistes maksājumu veidiem, Klients maksā par precēm uzreiz. Ja tiek izvēlēta samaksa skaidrā naudā piegādes brīdī, Klients veic maksājumu piegādes brīdī. Pārējos gadījumos Klientam nav tiesību iesniegt prasības saistībā ar līguma noteikumu pārkāpšanu, jo sūtījums tiek sagatavots vienīgi pēc tam, kad Open 24 ir saņēmis maksājumu par precēm.

 

VI. Sūtījuma atdošana atpakaļ

 1. Klientiem sniedzama iespēja apmainīt tiem nodotos produktus pret citiem līdzīgiem produktiem ar citiem izmēriem, formu, krāsu, dizainu vai sastāvu, vai nodot atpakaļ produktus, kas tiem nepatīk;
 2. Klients drīkst izlietot šīs tiesības 365 dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas brīža. Šīs tiesības ir izlietojamas, ja Klients nav apmierināts ar noteiktās preces izmēriem, formu, krāsu, modeli vai kādu noteiktu detaļu.

Izmaiņas iepakojumā, kuras nepieciešams veikt, lai pārbaudītu preces, netiek uzskatītas par nopietnu bojājumu vai preces kvalitātes zaudēšanu.

 1. Preces netiks pieņemtas atpakaļ, ja:
 • Tās tika lietotas (nēsātas, valkātas un tml.);
 • Tās tika sabojātas;
 • Tām netika saglabātas preces lietošanas īpašības;
 • Zaudēts preces izskats;
 • No tām ir noņemtas oriģinālās etiķetes.
 1.  Gadījumos, ja Pircējs ir lūdzis veikt izmaiņas precēs un tās tiek ražotas pēc individuāla pasūtījuma, tad Pārdevējs preces atpakaļ nepieņem un nemaina. (MK 255 22.punkts) 

     5. Produkti apmaināmi vai nododami atpakaļ pēc tam, kad Klients ir aizpildījis veidlapu Open24 tīmekļa vietnē, norādot apmaināmos vai atpakaļ atdodamos produktus un minētā iemeslus;

     6. Ja gadījumā preces tiek mainītas, un ir cenu atšķirība, ja jaunās preces cena ir augstāka nekā atgrieztās preces, Klients maksā summu atšķirību Open24.  Ja gadījumā preces tiek mainītas, un ir cenu atšķirība, ja jaunās preces cena ir zemāka nekā atgrieztās preces, Open24 atgriež summu atšķirību Klientam. 

     7. Gadījumos, kad Open24 nav preču, lai izdarītu atgriešanu, tas atgriež Klientam tā samaksāto summu, tai skaitā piegādes izmaksas.  Open24 neatgriež Klientam papildu izmaksas, kas radušās, izvēloties lētāku piegādes veidu, nekā piedāvā Open24.

     8. Preces iespējams apmainīt vai atdot atpakaļ vienīgi tad, ja tās atbilst šo Noteikumu 3. punktā minētajām prasībām. Par precēm samaksātā naudas summa tiek atmaksāta ne vēlāk, kā 14 dienas pēc preču atpakaļ atdošanas veidlapas parakstīšanas.

     9. Gadījumā, ja Klients iegādājies zemas kvalitātes produktu, viņš var iesniegt prasību par kvalitāti 2 gadu garantijas perioda laikā, t.i. 2 gadu garantijas periodā Klients ir tiesīgs pieprasīt no Pārdevēja:

1) Izlabot preces defektus par brīvu (remontēt);

2) Aizvietot sliktās kvalitātes produktu ar labas kvalitātes preci bez maksas;

3) Samazināt cenu; vai 

4) Vienpusēji lauzt līgumu un pieprasīt atgriezt summu, kas samaksāta par produktu (Civillikuma pants 6.363, 2. paragrāfs).

10. Ražošanas defekta gadījumā preces garantijas ilgums ir 2 gadi.

VII. Produktu piegāde

 1. Pārdevējs apņemas piegādāt preci 1 - 3 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas nosūtīšanas Klientam. Šis termiņš neattiecas uz gadījumiem, kad Open24 noliktavā nav nepieciešamo preču un Klients ir informēts par pasūtīto preču trūkumu. Tajā pašā laikā Klients piekrīt, ka izņēmuma gadījumos, piegāde var aizkavēties neparedzētu apstākļu dēļ. Šajā gadījumā Open24 nekavējoties sazināsies ar Klientu un vienosies par preču piegādes jautājumiem. Preces piegāde tiek veikta uz visiem Latvijas reģioniem.
 2. Pārdevējs dara visu, kas no tā atkarīgs, lai tiktu ievēroti norādītie piegādes termiņi, bet, neskatoties uz to, ir iespējami Preces piegādes kavējumi tieši no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ.
 3. Klients apņemas pieņemt preces pats. Gadījumā, ja viņš pats nevar pieņemt preces, bet preces ir piegādātas uz norādīto adresi, pamatojoties uz informāciju, ko sniedzis Klients, Klients nav tiesīgs celt pretenzijas Open24 dēļ neapmierinošu preču piegādi.Terminu apraksts.
 4. Open24 tiešsaistes Veikalā pasūtītos produktus piegādā pilnvarots kurjers – DPD (turpmāk saukts „DPD”). Produkti tiek piegādāti ar Klientu saskaņotajā laikā. Klients, veicot pasūtījumu, izvēlas piegādes laiku. Piegādes laiks norādāms arī Klientam nosūtāmajā pasūtījuma apstiprinājumā.
 5. Ja DPD nevarēja piegādāt produktus Klienta vainas vai tādu apstākļu dēļ, kurus Klients var kontrolēt, DPD papildus vienojas par jaunu Klientam pieņemamu piegādes laiku. Produktu atkārtota piegāde pieļaujama ne vairāk kā divas reizes. Ja Klients nepieņem produktus pirmajā piegādes reizē, tas ir tiesīgs saņemt produktus vietā, par kuru tas vienojies ar DPD. Ja Klients nav pieņēmis produktus trīs reizes, tie tiek nodoti atpakaļ Open24, un Klients nav tiesīgs iesniegt nekādas prasības saistībā ar produktu nepiegādāšanu laikā. Turklāt Open24 jebkurā gadījumā ir atbrīvots no atbildības par piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja Klientam produkti netiek piegādāti vai tiek piegādāti neatbilstošā laikā Klienta vainas vai tādu apstākļu dēļ, kurus kontrolē Klients.
 6. Klients nekavējoties informē Open24 pa e-pastu, ja:

(a) sūtījums netiek piegādāts norādītajā laika intervālā vai ja kurjers nokavējas par vairāk nekā 15 minūtēm, sākot no noteiktā laika intervāla beigām;

(b) norādītajā e-pastā netiek saņemta atbilde uz jautājumu četru darba stundu laikā pēc kurjera pakalpojumu pasūtīšanas vai ja, zvanot uz norādīto tālruņa numuru, netiek saņemta nekāda atbilde;

(c) kurjers produktu piegādes laikā izturas necienīgi vai tā ārējais izskats ir nevīžīgs;

(d) jebkurā gadījumā nepieciešams nekavējoties informēt Open24, ja sūtījums tiek piegādāts bojātā, saburzītā vai kā citādi bojātā iepakojumā, kā arī tad, ja sūtījumā atrodas produkti, kas nav pasūtīti vai kuru daudzums ir neatbilstošs, produktu kopums nav pilnīgs vai ja produktu lielums vai izmēri nav atbilstoši;

 1. Jebkurā gadījumā, kad kurjeri piegādā Klientam produktus saburzītā, mitrā vai kā citādi ārēji bojātā iepakojumā, Klients to norāda kurjera izsniegtā sūtījuma piegādes apstiprinājumā (sniedz komentārus) vai sagatavo atsevišķu ziņojumu par šādiem defektiem. Klients minēto veic kurjera klātbūtnē.

Vai arī, ja paka ir saburzīta, slapja vai kādā citā veidā sabojāta, klients var informēt mūs par to pēc preču saņemšanas uz e-pastu: klienti@open24.lv, nepildot šo informāciju kurjera izsniegtajā sūtījuma piegādes apstiprinājumā.

 1. Ja Klients pēc produktu pieņemšanas tomēr pamana, ka sūtījumā atrodas neatbilstošs produktu kopums vai ka piegādāto produktu izmērs, krāsa vai citi parametri ir neatbilstoši, Klients par to nekavējoties informē Open24;

VIII. Citi noteikumi

1. Visi Open 24 adresētie ziņojumi nosūtāmi klientu apkalpošanas dienestam pa e-pastu (skat. sadaļu „Kontaktinformācija”, lai iegūtu kontaktinformāciju).

2. Līgums starp Klientu un Open 24 tiek noslēgts attiecīgās valsts oficiālajā valodā.

 

IX. Strīdu izšķiršana un SIT platforma

1. Lai iesniegtu sūdzību klientam ir jāvēršas tieši uz UAB Open24 aizpildot preču atgriešanas veidlapu savā profilā, mājas lapā www.open24.lv vai arī sūtot informāciju uz e-pastu klienti@open24.lv. Sūdzības tiks izanalizētas 10 darba dienu laikā pēc to saņemšanas. Atbilde tiek sūtīta uz e-pastu.

2. Ja klients nav apmierināts ar galējo UAB Open24 atbildi, par patērētāju ārpustiesas strīdu izšķiršanu viņš var sazināties ar Valsts Patērētāju tiesību aizsardzības centru vietnē http://www.ptac.gov.lv/ vai aizpildīt pieteikumu SIT platformā: http://ec.europa.eu/odr/