IEPĒRCIES BEZ SASTRĒGUMIEM!
-25% VISAM ar atlaides kodu: SHOP
Nopirkt tagad
Radās jautājumi?+37163898865

Piekrišana tiešajam mārketingam

PIEKRIŠANA

PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI TIEŠĀ MĀRKETINGA NOLŪKOS

Atzīmējot lodziņu „Piekrītu“, apliecinu, ka esmu iepazinies ar to, kā UAB „Open 24“,juridiskās personas kods 300569944, reģistrācijas adrese Turgelių 1, LT-02103 Viļņa (turpmāk – Uzņēmums), kā datu pārzinis apstrādās manus personas datus saskaņā ar tālāk norādītajiem nosacījumiem, un es brīvi piekrītu šādai savu personas datu apstrādei:

Mērķis: tiešā mārketinga ziņojumu sūtīšana (informācija par komercpiedāvājumiem, atlaidēm, akcijām utt.)

Apstrādātie personas dati:

Personas identifikācijas dati: vārds, uzvārds;

Kontaktinformācija: e-pasta adrese, tālruņa numurs;

Iepirkšanās interneta veikalā dati: iegādātās preces, preču cena.

Esmu informēts, ka:

–         Iepriekš minētos manus personas datus Uzņēmums apstrādās, pamatojoties uz manas brīvi izteiktas piekrišanas tiesisko pamatu, kuru man ir tiesības jebkurā laikā atsaukt.

–        Uzņēmums, apstrādājot manus personas datus iepriekš minētajam mērķim, neizmanto šāda veida automatizētus lēmumu pieņemšanas procesus, tostarp profilēšanu, kas man var radīt tiesiskas sekas vai kam var būt līdzīga būtiska ietekme.

–        Uzņēmums var apstrādāt manus datus automātiski, lai mani iekļautu attiecīgajā klientu kategorijā un iesniegtu individuālus komercpiedāvājumus, kas atbilst manām vajadzībām, tādēļ man ir tiesības pieprasīt cilvēka iejaukšanos, lai izteiktu savu viedokli vai iebilstu pret šādu attiecināšanu.

–       Uzņēmumam ir tiesības saņemt manus augstāk norādītos personas datus tikai no manis.

–        Uzņēmumam ir tiesības nodot manus augstāk norādītos personas datus datu apstrādātājiem, kas sniedz tiešā mārketinga ziņojumapmaiņas pakalpojumus, datu analīzi, datu glabāšanu, vietņu mitināšanas pakalpojumus.

–         Uzņēmums apstrādās manus personas datus tik ilgi, kamēr ir spēkā mana piekrišana, bet ne ilgāk kā 2 (divus) gadus. Ja es atsaucu savu piekrišanu personas datu apstrādei konkrētam mērķim, personas dati vairs netiek apstrādāti šim nolūkam un tiek dzēsti. 

Esmu informēts un saprotu, ka man ir šādas tiesības: iepazīties ar maniem apstrādātajiem personas datiem; pieprasīt nepareizu, nepilnīgu, neprecīzu manu personas datu labošanu; pieprasīt manu personas datu iznīcināšanu vai personas datu apstrādes apturēšanu, izņemot glabāšanu, ja tas tiek darīts, pārkāpjot likumu; saņemt savus personas datus strukturētā, plaši izmantotā un/vai datorlasāmā formātā; nepiekrist manu personas datu apstrādei; atsaukt šo piekrišanu manu personas datu apstrādei, neietekmējot uz piekrišanu balstītas datu apstrādes likumību līdz piekrišanas atsaukšanai; ierobežot manu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem; iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Esmu informēts, ka piekrišanas atsaukšana neietekmē uz piekrišanu balstītas datu apstrādes, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas, likumību.

Esmu informēts un saprotu, ka, lai izmantotu tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, iebilstu pret datu apstrādi vai izmantotu citas tiesības, es varu to izdarīt rakstiski un/vai mutiski, sazinoties ar Uzņēmumu, izmantojot šādu kontaktinformāciju: pa e-pastu klienti@open24.lv un/vai pa tālruni +37163898865.

 

Uzņēmuma kontaktinformācija:

UAB „Open 24“

Juridiskās personas kods 300569944

Reģistrācijas adrese Turgelių 1, LT-02103 Viļņa

Tālr. Nr. +37163898865

e-pasta adrese klienti@open24.lv