IEPĒRCIES BEZ SASTRĒGUMIEM!
-25% VISAM ar atlaides kodu: SHOP
Nopirkt tagad
Radās jautājumi?+37163898865

Piekrišana saņemt atgādinājumus par iepirkumu grozā atstātajām precēm

PIEKRIŠANA 

PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI, LAI NOSŪTĪTU ATGĀDINĀJUMUS PAR IEPIRKUMU GROZĀ ATSTĀTAJĀM PRECĒM.                                                                                                                                                                                                                  

Atzīmējot lodziņu "Piekrītu", apliecinu, ka esmu izlasījis un sapratis, ka UAB „Open 24“, reģistrācijas numurs: 300569944, reģistrācijas adrese Turgelių 1, LT-02103 Vilnius (turpmāk tekstā - "Uzņēmums"), kā datu pārzinis apstrādās manus personas datus saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem nosacījumiem un, ka piekrītu šādai manu personas datu apstrādei.

Mērķis: atgādinājumu nosūtīšana par iepirkumu grozā atstātajām precēm.

Apstrādātie personas dati: kontaktinformācija un e-pasta adrese.

Esmu informēts, ka:

- Uzņēmums apstrādās manus iepriekš minētos personas datus, pamatojoties uz manu brīvi doto piekrišanu, kuru man ir tiesības jebkurā laikā atsaukt.

- Apstrādājot manus personas datus iepriekš minētajam nolūkam, Uzņēmums neizmanto automatizētus lēmumu pieņemšanas procesus, tostarp profilēšanu, kas var man radīt tiesiskas vai citas līdzīgas būtiskas sekas.

- Uzņēmumam ir tiesības saņemt iepriekš minētos personas datus tikai no manis.

- Uzņēmumam ir tiesības nodot manus iepriekš minētos personas datus datu apstrādātājiem, kas sniedz tiešā mārketinga ziņojumu sūtīšanas, datu analīzes, datu glabāšanas un tīmekļa vietnes hostinga pakalpojumus. 

- Uzņēmums apstrādās manus personas datus tik ilgi, kamēr būs spēkā mana piekrišana, bet ne ilgāk kā 2 (divus) gadus. Ja atsaucu savu piekrišanu personas datu apstrādei konkrētam nolūkam, personas dati vairs netiks apstrādāti šim nolūkam un tiks dzēsti. 

Esmu informēts un saprotu, ka man ir šādas tiesības:  piekļūt saviem apstrādātajiem personas datiem; pieprasīt nepareizu, nepilnīgu vai neprecīzu personas datu labošanu; pieprasīt iznīcināt savus personas datus vai apturēt savu personas datu apstrādi, izņemot glabāšanu, ja tas tiek darīts, pārkāpjot tiesību aktus; saņemt savus personas datus strukturētā, plaši izmantotā un/vai datorlasāmā formātā; iebilst pret manu personas datu apstrādi; atsaukt šo piekrišanu manu personas datu apstrādei, neskarot apstrādes likumību, kuras pamatā ir piekrišana pirms piekrišanas atsaukšanas; ierobežot manu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem; vai iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai.

Esmu informēts, ka piekrišanas atsaukšana neietekmē uz piekrišanu balstītas apstrādes likumību, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas.

Esmu informēts un saprotu, ka, ja vēlos izmantot tiesības atsaukt savu piekrišanu, iebilst pret manu datu apstrādi vai jebkurā laikā izmantot jebkuras citas tiesības, varu to darīt rakstiski un/vai mutiski, sazinoties ar Uzņēmumu izmantojot sekojošus saziņas kanālus: e-pastu klienti@open24.lv un/vai tālruni +37163898865.

 

Uzņēmuma kontaktinformācija:

UAB „Open 24“

Reģistrācijas numurs: 300569944

Reģistrācijas adrese: Turgelių 1, LT-02103 Viļņa, Lietuva

Tel. nr.: +37163898865

E-pasta adrese: klienti@open24.lv